Zwembadgebouw

Nieuwbouw

Het zwembad heeft in onze wijk een belangrijke functie voor jong en oud! Het is een plek om te sporten, te spelen en om elkaar te ontmoeten. Tot nu toe kan dat alleen in het voorjaar en in de zomer.

De kuip van het zwembad is enige jaren geleden vernieuwd en de tegels om het zwembad zijn drie jaar geleden vernieuwd. Nu is het zwembadgebouw aan de beurt. Het sanitair is inmiddels afgekeurd en het gebouw zelf is ook aan ernstige slijtage onderhevig. Controlerende instanties hebben ons erop gewezen dat aanpassingen op het gebied van veiligheid en hygiëne noodzakelijk zijn.

Functie zwembadgebouw

Het zwembadgebouw is nu bedoeld om te douchen, je kunt gebruik maken van het toilet en de kleedruimtes. Ook is er een ruimte waar alle installaties in zijn ondergebracht. De werkgroep zwembadgebouw stelt voor om de functie van het nieuwe gebouw uit te breiden met een multifunctionele ruimte. Deze ruimte kan worden gebruikt voor nieuwe activiteiten met een sociaal karakter. Een plek waar iedereen elkaar laagdrempelig kan ontmoeten, maar ook kunnen er pleinvergaderingen, bijeenkomsten van commissies en bestuur worden gehouden.

Op de hoogte blijven

 

Via nieuwsbrieven en wijkpresentaties wordt de wijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom het vernieuwen van het gebouw. Mocht je een vraag hebben, laat het weten aan de werkgroep Zwembadgebouw

Uitslag stemming scenariokeuze

Wijkbijeenkomst Zwembadgebouw – 26 januari 2022

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
bestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op