Zwembad

Zwembad

Het zwembad is een besloten zwembad voor de bewoners van de wijk. Vanaf eind april tot begin september is het zwembad geopend tussen 6:00 uur ‘s ochtends en 20:00 uur ’s avonds. Voor elke bewoner van een adres die zelfstandig naar het zwembad wil/kan komen is een zwembadpas vereist om toegang te krijgen tot het zwembad Om de gezelligheid en de veiligheid in en rond het bad te waarborgen, gelden er een aantal regels en voorschriften.

Het team doet haar best er weer een – in de eerste plaats – veilig, maar ook gezellig seizoen van te maken. Met vragen of opmerkingen kunt u altijd bij het personeel of het bestuur terecht. Wanneer u klachten hebt, meld deze dan zo snel mogelijk, zodat erop ingegaan kan worden! Wanneer u tevreden bent, horen we het natuurlijk ook graag!

Openingstijden

Het zwembad is in het seizoen iedere dag geopend  van 6.00 uur tot 20.00 uur. Er is dagelijks toezicht vanaf 9.00 uur tot sluitingstijd. Wanneer er bij mooi weer veel zwemmers zijn, kan het personeel besluiten het bad langer open te houden.

Toegang

Met een geldige pas hebt u toegang tot het bad. Graag uw pas bij binnenkomst tonen aan het zwembadpersoneel. In het zwemseizoen worden er enkele malen officiële pasjescontroles gehouden, waarbij aan iedere bezoeker naar het pasje gevraagd wordt. Natuurlijk kent het team de meeste bewoners en gebruikers van ons zwembad, maar toch blijkt het ieder seizoen zinvol om op deze manier oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Bewonerspasjes

Voor ieder lid van het huishouden, dat zelfstandig komt zwemmen, kunt u een pas aanvragen. Kinderen krijgen alleen toegang in de uren dat er ook toezicht is.

Introducees

Introducees zijn welkom. Om te voorkomen dat het zwembad bij mooi weer wordt overspoeld door zwemmers van buiten de wijk, gelden de volgende regels.

Aantal introducees

Per persoon (per pasje) mag in principe één gast worden geïntroduceerd. Wanneer u eens meer gasten wilt introduceren, kunt u dat (het liefst vooraf) met het zwembadpersoneel overleggen. Voor éénpersoonshuishoudens geldt de regel dat er twee introducees mee mogen worden genomen.

De één op één regel wordt voor de jeugd wél consequent toegepast. De ervaring leert ons dat een grote hoeveelheid introducees van deze doelgroep vaak voor veel overlast zorgt en dat daardoor de veiligheid afneemt.

Gastenboek

Introducees moeten altijd worden ingeschreven in het gastenboek, dat klaar ligt op het plankje bij het hokje van het personeel.

Verantwoordelijkheid

De bewoner is verantwoordelijk voor zijn of haar introducé en laat die dan ook niet alleen achter in het bad. De verantwoordelijke toezichthouder kan bij overlast door een gast deze de toegang ontzeggen.

Gastenstop

Bij (grote) drukte kan er een stop op toelating van introducees gelden. Er worden dan alleen nog bewoners binnen gelaten.

Gastenpas

U kunt voor uw gast een gastenpas aanvragen:

 • Als u een vaste oppas thuis heeft (graag dagen en tijden doorgeven)
 • Als u met vakantie andere mensen in huis heeft (periode aangeven)
 • Als u tijdelijk inwonende personen heeft (periode aangeven)
 • Uw gast kan dan ook zonder u het zwembad bezoeken.

Gastenpasjes kunnen aangevraagd worden via het formulier Aanvragen Zwembadpas(sen). Aanvraag onder vermelding van naam van de gast en de periode, waarin de pas gebruikt zal worden. Kosten: € 7,50. Passen worden geblokkeerd na afloop van de opgegeven termijn. Eventueel kan de gastenpas tegen betaling weer verlengd worden. Een gast mag geen introducees meenemen.

Veiligheid

Ieder jaar gebeuren er in zwembaden ongelukken en verdrinken er kinderen. Oók in baden, waar toezicht wordt gehouden! In ons bad wordt toezicht gehouden door personeel met een EHBO/BHV en reanimatie diploma en wordt de hand gehouden aan strenge regels om ongelukken te voorkomen. Op die strenge regels worden geen uitzonderingen gemaakt!

 • In het peuterbad kunnen kinderen zonder bandjes spelen onder toezicht van een ouder of verzorger.
 • Bandjes zijn verplicht voor kinderen zonder diploma in het grote bad.
 • Kinderen met bandjes mogen in het ondiepe deel bij de bankjes zwemmen en in de ondiepe helft van het ‘lange stuk’
 • Ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen, dus houd uw kind s.v.p. In het oog!
 • Kinderen met bandjes horen niet alleen (zonder volwassene) in de buurt van het diepe bad te komen.
 • Kinderen, die bijna mogen afzwemmen, kunnen in overleg met het zwembad personeel als het rustig is wel met een volwassene zonder bandjes oefenen. De volwassen begeleider is wel verantwoordelijk voor het directe toezicht op dat moment.
 • Duiken is alleen toegestaan in het diepe deel van het bad.
 • Salto’s en andere capriolen vanaf de rand zijn niet toegestaan.
 • Als het druk is, zijn grote opblaasvoorwerpen niet toegestaan omdat deze het zicht op het water belemmeren. Vraag bij twijfel aan het personeel of je krokodil het water in mag.
 • Tennisballen of andere harde ballen zijn niet toegestaan.
 • Glaswerk (flessen, wijnglazen e.d.) Is niet toegestaan rond en in het bad.
 • Roken is toegestaan echter in overleg met het zwembadpersoneel zij zullen aangeven op welke plek.
Omgangsregels

In het bad gelden geen bijzondere omgangsregels. We gaan ervan uit dat we allemaal rekening met elkaar houden om het gezellig te hebben.

Gebruik van het bad

Er zijn verschillende categorieën zwemmers. Zo kennen we de ‘baantjeszwemmers’ en de spelende kinderen (en volwassenen). In de zo gegroeide praktijk maken de baantjeszwemmers vooral in de rustige (ochtend -)uren gebruik van het bad. Op schoolvrije dagen vragen we aan de kinderen om in de ochtenduren rekening te houden met de baantjestrekkers en hen niet te hinderen. Later op de dag trekken de baantjeszwemmers zigzagbaantjes om de spelende kinderen heen.

Afval

Er staan altijd prullenbakken klaar om het afval in te gooien. We vragen ouders om hun kinderen aan te leren hun afval daar ook daadwerkelijk in te gooien! En niet op het gras of op de vloer van de kleedhokken. Ook de kleine snoeppapiertjes, gevallen chipjes, lollystokjes en plasticjes rond rietjes horen in de prullenbakken! Of neem een afvalzakje mee om je rommel weer mee naar huis te nemen. Rokers kunnen een asbak lenen om te voorkomen dat de peuken in het gras terecht komen. We hebben met zijn allen toch terecht een klimaatprijs gewonnen !?

Kledingvoorschriften

Het is niet toegestaan om topless of naakt te zwemmen, zonnen of lopen.

Gevonden voorwerpen

Vergeten spullen worden het hele seizoen bewaard. Vraag aan het personeel of uw verloren voorwerp is gevonden. Na afloop van het seizoen worden alle gevonden voorwerpen weggegeven of weggegooid.

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op