Wijkorganisatie

De organisatie in onze wijk

De Groenstichting is in 1970 opgericht bij de bouw van de de wijk Rozendaal o.m. ter financiering van de extra voorzieningen in de wijk. Doel van de stichting is het in stand houden, het onderhoud en de exploitatie van de voorzieningen in onze wijk ter verbetering van het woon- en leefmilieu. De Groenstichting is verantwoordelijk voor het onderhoud van het openbaar groen en de wijkvoorzieningen: het zwembad, de tennisbaan, het basketbalveld en de speeltoestellen.
Wijkbeheer

Onze wijk heeft een Wijkbeheer voor het groen in onze wijk, ook voor het melden van gevaarlijke situaties, vernielingen of rommel in het openbaar groen.

Via de mail
De beheerder is bereikbaar via beheerder@groenstichting.nl

Telefonisch
Telefonisch is de beheerder te bereiken op het nummer :
Ron Blikman 06-15276856

Dagelijks Bestuur (DB)

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid, die allen gekozen worden door het Algemeen Bestuur. Zij moeten ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Groenstichting.

De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur, het verzenden van de agendastukken en notulen alsmede het reserveren van de vergaderlocatie. Andere taken van de secretaris zijn onder meer het inschrijven van nieuwe leden van het DB bij de Kamer van Koophandel, het uitnodigen van de kascommissieleden bij het bespreken van de jaarrekening en het opstellen van de lijst met vergaderdata van het AB.

Kees van Opdorp (voorzitter)
kees.vanopdorp@groenstichting.nl
Alcwin Többen (secretaris)
alcwin.tobben@groenstichting.nl
Arjen Cozijn (penningmeester)
arjen.cozijn@groenstichting.nl
Pleinvertegenwoordigers | Algemeen Bestuursleden (AB-leden)

De pleinvertegenwoordigers en plaatsvervangend pleinvertegenwoordigers zijn via e-mail bereikbaar:
plein.(naam plein)@groenstichting.nl 

Zwembadbeheer

Zwembadbeheerder: Tineke Mekkes

De zwembadbeheerder is belast met het beheer en onderhoud van het zwembad en het toezicht op de dagelijkse gang van zaken in het zwembad.

Groenbeheer

Het groenbeheer wordt verzorgd door beheerder in samenwerking met het ingehuurde hoveniersbedrijf in samenspraak met de groencommissie. Kijk voor meer informatie over het openbaar groen in de wijk op de pagina Parkwijk Rozendaal

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op