Samen maken wij de wijk

Vraag aan het bestuur

Actief worden op het plein

Vraag aan de beheerder

Samen leven in de buurt

In de wijk wordt het openbare groen en de voorzieningen (tennisbaan, zwembad en kabel) beheerd door de Groenstichting Rozendaal. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwillige bewoners uit de wijk. In de wijk worden verschillende activiteiten georganiseerd en is er een team bewoners dat zo nu en dan de beheerder helpt met klusjes in de wijk. Ook op de pleinen organiseren bewoners activiteiten met buren. Wil je weten wat er de komende tijd wordt georganiseerd ga naar de wijkagenda.

Een mooie leefbare buurt kan niet zonder actieve en betrokken bewoners. Wil je iets betekenen voor de wijk, laat het weten!

Vacatures

De Groenstichting wordt gevormd door een bestuur waarin alle pleinen vertegenwoordigd zijn. Momenteel zijn er de volgende vacatures.

Heb je belangstelling voor één van de vacatures of heb je vragen hierover? Dat kan door een e-mail te sturen naar pascale.wessel@groenstichting.nl

Pleinvertegenwoordiger Aragon, Ardennen en Finnmark

Als pleinvertegenwoordiger ben je aanspreekpunt voor alle bewoners van het plein en ben je de afgevaardigde van het plein bij bestuursvergaderingen van de Groenstichting. Je doet dit samen met de plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger.

Plaatsvervangend Pleinvertegenwoordiger Aragon, Ardennen, Finnmark en Gironde

Als plaatsvervangend pleinvertegenwoordiger ben je samen met de pleinvertegenwoordiger het aanspreekpunt voor alle bewoners van het plein en ben je de afgevaardigde van het plein bij bestuursvergaderingen van de Groenstichting.

Bestuurslid en Vicevoorzitter Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en een lid, die allen gekozen worden door het Algemeen Bestuur. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beheer van de Groenstichting. De secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda voor de bestuursvergaderingen van het algemeen bestuur, het verzenden van de agendastukken en notulen alsmede het reserveren van de vergaderlocatie. Andere taken van de secretaris zijn onder meer het inschrijven van nieuwe leden van het DB bij de Kamer van Koophandel, het uitnodigen van de kascommissieleden bij het bespreken van de jaarrekening en het opstellen van de lijst met vergaderdata van het AB. Het bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden en zoekt versterking in de vorm van een algemeen bestuurslid en een vicevoorzitter

Secretaris

Administratieve duizendpoot gezocht:
Wegens einde van de bestuurstermijn van de secretaris zoeken wij zo spoedig mogelijk een secretaris. Deze functie is voor een periode van maximaal drie jaar. Deze persoon moet woonachtig zijn in de
wijk Rozendaal.

Leden Redactiecommissie

Als Redactiecommissie ondersteun je het bestuur, de pleinen en de activiteiten in de wijk met het informeren van de bewoners door middel van de website, de nieuwsbrief. Aanvullend daarop informeer je de pleinvertegenwoordigers via de groepsapp van het AB en Teams, zodat zij op hun beurt bewoners via de groepsapp van elk plein op de hoogte kunnen brengen van activiteiten en ontwikkelingen in de wijk.

Leden Groencommissie

De groencommissie ondersteunt de beheerder en de hovenier bij het uitvoeren van het groenbeleid.

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op