Historie

Architectuur van de wijk

De eerste plannen voor de wijk Rozendaal, in de volksmond ‘De Eurowoningen’ genoemd ontstonden in de jaren ’60 van de 20e eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd er vooral functioneel gebouwd. Om snel in de grote behoefte aan woningen te voorzien werden veel rijtjeshuizen in rechte blokken geplaatst. Eind jaren vijftig kwam een groep architecten in verzet tegen deze aanpak. Zij zagen meer mogelijkheden om de ruimte efficiënt te benutten.

De Eurowoningen zijn gebaseerd op experimenten met lucifersdoosjes. Architect Henk Klunder ontwerp op basis hiervan de wijk met identieke woningen in eenvormig gebogen blokken eengezinswoningen. Deze stijl van architectuur valt binnen de stroming Structuralisme. De woningen lijken onderling met elkaar verschoven en beschikken daarmee over een beschermde buitenruimte met terras en balkon aan beide zijden.

12 pleinen met drive-in woningen

Het wijk is opgebouwd uit identieke drive-in woningen van drie woonlagen, gerealiseerd in een gietbouwsysteem met gevels van gewassen betonelementen en aluminium schuifpuien. Doordat de voorgevel smaller is dan de achtergevel ontstaat vanzelf de halve cirkelvorm. Alle woningen hebben een achtertuin die grenst aan het openbare groen. Aan de voorkant heeft elke woning een betonnen plantenbak en een oprit voor het parkeren van een auto.

Bij de ontwikkeling van de wijk heette het plan Europarkstad Leusden. De straatnamen verwijzen daarom naar allerlei Europese landstreken. Het oorspronkelijke plan was overigens veelomvattender. Dat blijkt ook uit het feit dat de alfabetische benaming van de pleinen niet verder gaat dan de H van Henegouwen.

De Eurowoningen is als een van de eerste Nederlandse woonwijken opgezet volgens het principe van zelfbeheer en gemeenschapsvorming. De huizen werden destijds verkocht met een zogenaamde ‘gewenningsbijdrage’ en daardoor ook bereikbaar voor huishoudens met een wat lager inkomen. De prijs van de woningen mocht niet boven de 100.000 gulden uitkomen.

Groenstichting Rozendaal

Het onderhoud van de wijk wordt door de bewoners zelf geregeld en deels bekostigd. Hiervoor is de Groenstichting Rozendaal opgericht in 1970. Het bestuur van deze stichting wordt democratisch gekozen. Elk plein kiest een pleinvertegenwoordiger, die deel uitmaakt van het bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door vaste commissies (o.a. voor de groenvoorziening, de kabel, de tennisbaan, het zwembad, de redactie, en energiemaatregelen).

De grond van de wijk is eigendom van de gemeente, maar wordt om niet in erfpacht aan de stichting uitgegeven. Daarnaast draagt de gemeente een jaarlijks normbedrag per vierkante meter af aan de stichting, vergelijkbaar met wat ze kwijt zou zijn aan het beheer van de openbare ruimte. De stichting kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan onder houd en beheer van het groen en de voorzieningen, maar dient daarbij uiteraard wel te voldoen aan criteria van de gemeente en aan de wetgeving.

Ontwikkelaar Jan Poot sr.

De heer Jan Poot, destijds directeur van Eurowoningen N.V. en ontwikkelaar van onze unieke wijk, is op 16 oktober 2018 overleden. Hij werd 94 jaar. Hij is tot het laatst betrokken gebleven bij onze wijk. De heer Poot kon zeer genieten van het feit dat de wijk nog steeds functioneerde zoals hij het bij het ontwerp indertijd voor ogen had. Ook stelde hij het zeer op prijs dat hij bij de jubilea van onze wijk werd uitgenodigd. Hij was daar vaak bij aanwezig. 

Bij het 45-jarig jubileum in 2015 werd hij vergezeld door enkele zonen. Er was toen een ontmoeting geregeld met de bewoners van het eerste uur. Een aantal van hen bedankte hem persoonlijk voor het bedenken van ons Park Rozendaal. Dit deed hem zichtbaar goed. Wij zijn hem veel dank verschuldigd voor het realiseren van dit unieke woonconcept.

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op