Erfafscheiding ‘bloembak’

15 juli 2014 | Gluren bij de buren!

Nadat tussen een paar bewoners onenigheid was ontstaan over het eigendom van de bloembak, is dit door het Dagelijks Bestuur (DB) nader onderzocht.

Volgens het kadaster loopt de erfgrens aan de voorzijde in het verlengde van de tussenmuur. Dat zou inhouden dat de erfgrens gedeeltelijk door de bloembak zou lopen. Maar op de tekeningen die in het bezit zijn van het kadaster staat de bloembak niet aangegeven. Het kadaster heeft derhalve hiermee geen rekening gehouden.

Elke woning is echter destijds verkocht inclusief bloembak (perceel met toebehoren i.c. de bloembak).
Dat houdt in dat de bloembak juridisch volledig toebehoort aan de eigenaar van de woning, waarbij de bloembak hoort. De erfgrens loopt dus langs de buitenzijde van de bloembak aan de kant van de buren.

Niet duidelijk is geworden of bij de bestrating vóór de bloembak die grens dan moet worden doorgetrokken tot aan de openbare weg of dat op dat gedeelte de erfgrens weer in het verlengde van de tussenmuur moet worden aangehouden.

Geadviseerd wordt hiermee rekening te houden bij het plaatsen van losse bloembakken e.d. vóór de bestaande betonnen bloembak.

Bekijk het fotofilmpje over de diverse bloembakoplossingen!

Meer info

Groenstichting Rozendaal

Dolomietenpad 1
3831 EX Leusden
DagelijksBestuur@groenstichting.nl

©2023 Copyright Groenstichting Rozendaal | Privacyverklaring | Bouw: Appel en Eelman

Volg ons ook op